Privacy Policy

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Unwind in het kader van het aanbieden van een vakantieverblijf. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de eigenaar van de vakantiewoning, info@unwind-blankenberge.be voor contact.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Directe verzameling

Boekingsformulier: wanneer u een boeking maakt via ons boekingsformulier, vult u uw persoonlijke gegevens in die nodig zijn voor het verwerken van de boeking.

E-mail en telefonisch contact: als u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon voor vragen of informatie, kunnen we de verstrekte informatie opslaan voor toekomstige referentie.

Indirecte verzameling

Websitecookies: wanneer u onze website bezoek, kunnen we gegevens verzamelen via cookies. Dit helpt ons om uw ervaring op onze website te verbeteren en om onze diensten beter op uw behoeften af te stemmen.

Analytische tools: we gebruiken analytische tools om te begrijpen hoe u onze website gebruikt, wat ons helpt om onze service te verbeteren en te optimaliseren.
Meer info hierover vindt u in onze cookie policy.

Categorieën persoonsgegevens

Om uw boeking te kunnen verwerken en u een aangenaam verblijf te bieden, verzamelen wij de volgende gegevens.

Basisinformatie: uw naam en de namen van alle personen die met u meereizen, uw adresgegevens.

Contactgegevens: uw telefoonnummer en e-mailadres, zodat we met u kunnen communiceren over uw boeking.

Betalings – en facturatiegegevens: om de betaling van uw verblijf te verwerken, inclusief bankgegevens of creditcardgegevens.

Identificatiedocumenten: in sommige gevallen kan het nodig zijn om een kopie van uw paspoort of identiteitskaart te vragen, bijvoorbeeld om te voldoen aan lokale wetgeving.

Doeleinden

Doeleinden Categorie persoonsgegevens Verwerkingsgrond Bewaartermijn
Boekingsproces: om uw boeking te verwerken en u alle noodzakelijke informatie te verstrekken over uw verblijf. Contactgegevens, basisinformatie en betalings- en facturatiegegevens. Identificatiegegevens; Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b) AVG) Tot 7 jaar na uw verblijf worden deze bewaard om te voldoen aan wettelijke fiscale verplichtingen. Identificatiegegevens worden na het einde van uw verblijf vernietigd, tenzij de wet een langere bewaartermijn vereist.
Communicatie: om met u te communiceren over uw boeking, eventuele wijzigingen, speciale verzoeken, en om feedback te vragen over uw verblijf. Contactgegevens Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.a) AVG); Gerechtvaardigd belang (artikel 6.1.f) AVG) Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of updates, bewaren we uw contactgegevens totdat u zich afmeldt.
Betalingsverwerking: Om uw betalingen voor het verblijf te verwerken en, indien nodig, terugbetalingen te regelen. Basisgegevens, contactgegevens, betaling- en facturatiegegevens Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.a) AVG) Tot 7 jaar na uw verblijf worden deze bewaard om te voldoen aan wettelijke fiscale verplichtingen. Identificatiegegevens worden na het einde van uw verblijf vernietigd, tenzij de wet een langere bewaartermijn vereist.
Wettelijke verplichtingen: zoals het bijhouden van financiële administratie en het voldoen aan lokale veiligheidsvoorschriften. Identificatiegegevens, betalings- en facturatiegegevens. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6.1.c) AVG) Tot 7 jaar na uw verblijf worden deze bewaard om te voldoen aan wettelijke fiscale verplichtingen. Identificatiegegevens worden na het einde van uw verblijf vernietigd, tenzij de wet een langere bewaartermijn vereist.
Serviceverbetering: om onze diensten te analyseren en te verbeteren zodat uw ervaringen bij toekomstige bezoeken nog beter zijn. Surfgedrag Gerechtvaardigd belang (artikel 6.1.f) AVG) Websitegebruik: gegevens voor uw activiteiten op onze website worden maximaal 2 jaar bewaard over analyse- en optimalisatiedoeleinden.
Camerabeelden: uit veiligheidsoverwegingen   Gerechtvaardigd belang (artikel 6.1.f) AVG) Verwijderd na één maand, tenzij de beelden relevant zijn voor een onderzoek van een geïdentificeerd veiligheidsincident.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw gegevens met derden alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De categorieën van derden kunnen omvatten:

Serviceproviders: zoals schoonmaakdiensten, onderhoudsdiensten en betaaldienstverleners, die ons helpen bij het leveren van onze diensten.

Wettelijke instanties: in bepaalde gevallen kunnen we verplicht zijn om persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties of andere autoriteiten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Marketing:we delen geen persoonsgegevens met derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

We zorgen ervoor dat alle derden waarmee we uw gegevens delen, verplicht zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te handhaven en deze alleen te gebruiken over de afgesproken doeleinden.

Camerabeelden (indien v.t.)

In het belang van de veiligheid en beveiliging van zowel onze gasten als ons eigendom maken wij gebruik van videobewakingscamera’s in de hal van het appartement. Deze maatregel is bedoeld om eventuele ongewenste activiteiten te detecteren en te voorkomen.

Toegang tot de beelden is strikt beperkt tot geautoriseerd personeel dat betrokken is bij veiligheidsbeheer. Beelden zullen niet gedeeld worden met derden, tenzij dit wettelijk vereist is in het kader van een onderzoek naar criminele activiteiten.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht op inzage: u heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.

Recht op rectificatie: u kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht op verwijdering: u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde voorwaarden.

Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in dit privacybeleid.

Beveiliging van persoonsgegevens:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze beveiligingsmaatregelen omvatten:

Technische beveiliging: beveiligde wachtwoorden, tweefactor authentificatie, ...

Organisatorische maatregelen: inclusief training van ons personeel en onbeperkte toegang tot persoonsgegevens op basis van noodzaak.

Regelmatige updates en evaluaties: we evalueren en updaten onze beveiligingspraktijken regelmatig om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan dit beleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Belangrijke wijzigingen zullen we ook communiceren via de door u opgegeven contactmethoden.

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: info@unwind-blankenberge.be

Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, horen wij dit graag. U kunt uw klachten richten aan Unwind via de contactgegevens vermeld in dit privacybeleid.

U heeft alsnog een recht om klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Via mail: dpo@apd-gba.be; of per post: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Cookiepolicy

Cookies en tracking technologieën

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare tracking technologieën om uw ervaring te verbeteren en om ons inzicht te geven in hoe onze website wordt gebruikt. Hieronder valt:

Functionele cookies: Deze zijn noodzakelijk voor de basisfunctionaliteit van de website en worden altijd geplaatst.

Analytische cookies: Deze helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, welke pagina's populair zijn, en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Marketingcookies: Indien van toepassing, gebruiken we deze cookies om advertenties te personaliseren en relevanter voor u te maken.

Webflow gerelateerde cookies: Standaard worden er geen cookies ingesteld, tenzij u scripts van derden of aangepaste code toevoegt die dat wel doen. Voor meer informatie, gelieve naar https://webflow.com/legal/cookie-policy te surfen.